×

เข้าตรวจสอบเครื่องชั่ง ตวง วัด ในตลาดสดเทศบาล 1

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่างตรวจวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น) เจ้าหน้าที่ชั่งตรวจวัดเขตอุดรธานี เจ้าหน้าที่ชั่งตรวจวัดเขตร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจสอบเครื่องชั่ง ตวง วัด ในตลาดสดเทศบาล 1