×

๑ คน ๑ กล้า คืนพื้นที่สีเขียวให้ธรรมชาติ

๑ คน ๑ กล้า คืนพื้นที่สีเขียวให้ธรรมชาติ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายดวงดี เพริศแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย เป็นประธานเปิดกิจกรรม ๑ คน ๑ กล้า คืนพื้นที่สีเขียวให้ธรรมชาติ สร้างชุมชนให้มีชีวิต ตามโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ บริเวณหนองสบห้วย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

You May Have Missed