×

 พิธีฉลองสมณศักดิ์ พัดยศ ณ วัดอุดมรัตนาราม

 พิธีฉลองสมณศักดิ์ พัดยศ ณ วัดอุดมรัตนาราม

พิธีฉลองสมณศักดิ์พระครูชุติธรรมาภรณ์ (ป.ธ.๓,น.ธ.เอก,ศน.บ.)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรมงคล และพระครูสิริธรรมสาร (น.ธ.เอก) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม๙ กาญจนาภิเษก ณ ศาลาการเปรียญ วัดอุดมรัตนาราม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

You May Have Missed